Westback Avvibrering AB - vibrationsdämpare för handhållna el och pneumatiska maskiner

Vi säljer vibrationsdämpare som stödhandtag och bussningar till handhållna luft och elektriska maskiner.
Vi som arbetar inom Westbacks har gedigen branscherfarenhet och erbjuder kundanpassad service.

Lite fakta

Vibrationsexponering i arbetet kan leda till besvär i händer och armar på grund av kärl- och nervskador. Detta kan bland annat yttra sig som Raynauds syndrom och karpaltunnelsyndrom.

Enligt SCB:s undersökning av arbetsmiljöorsakade besvär 2007 rapporterade ca 11 000 personer (9 000 män och 2 000 kvinnor) vibrationsrelaterade besvär. Vid en arbetsmiljöundersökning 2013 uppgav 14 % av männen (17 % i åldersgruppen 16-29 år) och 3 % av kvinnorna att de arbetade med vibrerande handhållna verktyg minst 25 % av arbetstiden. För män ses de högsta siffrorna bland byggnadsträarbetare och inredningssnickare (75 %) följt av maskin- och motorreparatörer (47 %). Bland kvinnorna dominerade vibrationsexponeringen bland maskinsoperatörs- och monteringsarbetare (20 %). En något större andel kvinnor i åldern 16-29 år arbetade med vibrerande handhållna maskiner 2013 jämfört med 2011. Totalt sett har ca 400 000 män och kvinnor en daglig exponering under minst en fjärdedel av arbetstiden enligt arbetsmiljöverkets uppskattning.

Föreskrifter om vibrationsexponering

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är arbetsgivaren skyldig att utreda om vibrationsexponeringen för enskilda arbetstagare är så hög att åtgärder behöver vidtas (AFS 2005:6, AFS 2005:15). Riskbedömningen ska innehålla en uppskattning av den dagliga vibrationsexponeringsdosen och den ska utföras av en sakkunnig person, exempelvis en arbetsmiljöingenjör vid företagshälsovården. Arbetsgivaren är ansvarig för att vibrationsexponerade arbetare får information och utbildning om riskerna. Särskild anpassning får göras för arbetstagare med särskild känslighet för vibrationsexponering.

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda medicinsk kontroll vid nyanställning och därefter med högst tre års mellanrum. Nyanställningskontrollen och treårskontrollen bör innefatta läkarundersökning. Därefter kan varannan periodisk treårskontroll ersättas med en enklare hälsoundersökning eller ett screeningformulär. (AFS 2005:6).

Källa: Internetmedicin.se